Konkurs: Nowa frakcja w Scythe

Wczoraj mogliście przeczytać moją recenzję gry Scythe. Jeśli Przeczytaliście ją do końca to wiecie, że zapowiedziałem w niej konkurs. Oto on!

Zadaniem konkursowym będzie przedstawienie pomysłu na nową frakcje do Scythe! Pomysł musi zawierać nazwę frakcji, imię bądź pseudonim bohatera oraz imię i gatunek jego zwierzęcego towarzysza. Te 3 rzeczy są warunkiem koniecznym do wzięcia udziału w konkursie. Wszystkie dodatkowe elementy, jak np. szkic lub filmik, będą traktowane jako miły dodatek, jednak najważniejsze są wspomniane wcześniej 3 pomysły. Nie chcę Was ograniczać, ale najbardziej liczę na frakcje nawiązujące do historii, jak w Scythe, lub do gier planszowych. Set z Catanii i jego wierna owca Beeetsy to dobry pomysł, niestety właśnie go spaliłem 😉

Spośród nadesłanych zgłoszeń razem z przedstawicielem wydawnictwa PHALANX (odpowiedzialnego za polskie wydanie Scyte) wybierzemy zwycięzcę. Zostanie on nagrodzony zestawem kart promo do Scythe! Czas na przesyłanie odpowiedzi macie do 06.02.2017, do godziny 23.59, swoje odpowiedzi przesyłajcie na adres mat_eyo@znadplanszy.pl w temacie wpisując swoje imie i nazwisko.

Na koniec ogromna prośba. Wiem, że to nudne, ale bardzo Was proszę – przeczytajcie poniższy regulamin. Wszystkim nam ułatwi to życie 😉

 

Fundatorem nagrody jest wydawnictow PHALANX


REGULAMIN KONKURSU
„NOWA FRAKCJA W SCYTHE”

 1. Organizatorem konkursu „Nowa frakcja w Scythe” (dalej „Konkurs”) jest blog mat_eyo ZnadPlanszy.
 2. Niniejszy regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w konkursie (dalej „Regulamin”).
 3. Konkurs trwa od 31.01.2017 r. od momentu opublikowania wpisu ogłaszającego rozpoczęcie konkursu do 06.02.2017 r., do godziny 23:59.
 4. Konkurs jest prowadzony na stronie http://www.mateyo.znadplanszy.pl i za pośrednictwem adresu mailowego mat_eyo@znadplanszy.pl
 5. Przystępując do Konkursu, potwierdza się znajomość regulaminu i akceptuje się jego warunki.
 6. Udział w Konkursie jest bezpłatny.
 7. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu dyskwalifikuje nadesłaną pracę.
 8. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie.
 9. Aktualne informacje na temat Konkursu będzie można znaleźć na stronie Organizatora: mateyo.znadplanszy.pl, we wpisie konkursowym, opublikowanym 31.01.2017
 10. Pytania o zasady konkursu należy zadawać wyłącznie w komentarzach do wpisu konkursowego z dnia 31.01.2017.
 11. W czasie trwania konkursu Organizator nie będzie odpowiadał na żadne maile nadesłane na adres: mat_eyo@znadplanszy.pl, wszystkie pytania należy zadawać zgodnie z punktem 10 niniejszego regulaminu.
 12. Zadaniem konkursowym jest przygotowanie pracy na temat „NOWA FRAKCJA W SCYTHE”. Praca musi składać się z co najmniej nazwy frakcji, bohatera i jego zwierzęcego towarzysza.
 13. Każda osoba biorąca udział w Konkursie jest ograniczona do jednej odpowiedzi, tzn. podania jednej frakcji, bohatera i zwierzęcego towarzysza.
 14. Dopuszczalna forma zgłoszeń to tekst. Każda inna forma, jak obrazy, zdjęcia, filmy może być jedynie dopełnieniem pisemnej formy odpowiedzie.
 15. Wszystkie zgłoszenia należy przesyłać w formie wiadomości email na adres: mat_eyo@znadplanszy.pl. Tytuł wiadomości ma zawierać tylko imię i nazwisko uczestnika. Załącznikami mogą być wyłącznie pliki: pdf, txt, doc, jpeg, png. W przypadku innych typów plików należy przesłać je na wybrany darmowy serwis hostingowy, zaś w mailu zgłoszeniowym podać link do pobrania pracy. Dotyczy to w szczególności multimediów.
 16. Uczestnicy nie mają obowiązku podawać pełnych danych adresowych w momencie przesyłania zgłoszenia, wymagane jest jednak podanie imienia oraz nazwiska (prace podpisane pseudonimem będą uznawane za nieważne!).
 17. Odpowiedzi należy nadsyłać na adres: mat_eyo@znadplanszy.pl do dnia 06.02.2017, do godziny 23.59. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia czasu trwania Konkursu.
 18. Nadesłaną pracę można poprawiać i ponownie wysyłać dowolna liczbę razy tak długo, jak długo trwa konkurs. Oceniania będzie ostatnia wersja pracy. Tytuł maila z poprawką powinien brzmieć „Imię nazwisko – Poprawka [numer poprawki]”, np. Alfred Iksiński – Poprawka 2
 19. Nadesłane zgłoszenia zostaną sprawdzone dopiero po zakończeniu konkursu, zatem bardzo ważne jest by uczestnik dokładnie przeczytał regulamin.
 20. Uczestnik oświadcza, że jest twórcą odpowiedzi (i jej części składowych) i ma do niej pełnię praw autorskich. W przypadku gdy tak nie jest, odpowiedzialność ponosi Uczestnik.
 21. Przesłane odpowiedzi lub ich elementy składowe nie mogą być nigdzie wcześniej publikowane ani nagradzane w innych konkursach.
 22. Treść przesłanej pracy w żadnym jej aspekcie nie może być obraźliwa lub dyskryminująca, nie może również zawierać jakichkolwiek komentarzy politycznych.
 23. Do Konkursu może przystąpić każda osoba, zamieszkująca na terenie Polski. Uczestnicy niepełnoletni powinni mieć pisemną zgodę rodziców na udział w Konkursie.
 24. Nagrodzeni zostanie autor najciekawszej/najzabawniejszej/najbardziej pomysłowej odpowiedzi, która to wyłoniona zostanie przez niezależne jury, w skład którego wchodzi redakcja bloga mateyo.znadplanszy.pl oraz przedstawiciele wydawnictwa PHALANX.
 25. W Konkursie można wygrać nagrody przedstawione we wpisie ogłaszającym rozpoczęcie konkursu, który dnia 31.01.2017 r. został opublikowany na stronie mateyo.znadplanszy.pl. Ponadto Organizator nie wyklucza możliwości poszerzenia puli nagród lub przyznania dodatkowych wyróżnień.
 26. Wraz z przesłaniem odpowiedzi Uczestnik wyraża zgodę na nieodpłatną publikację odpowiedzi na blogu lub innych stronach/serwisach internetowych.
 27. Zwycięzcy zostaną ogłoszeni w formie wpisu na blogu mateyo.znadplanszy.pl najdalej w ciągu 31 dni od momentu zakończenia Konkursu.
 28. Zwycięzca zobowiązany jest wysłać swój adres korespondencyjny oraz telefon kontaktowy na adres: mat_eyo@znadplanszy.pl w ciągu 5 dni od ogłoszenia na stronie mateyo.znadplanszy.pl Laureata. Organizator nie jest zobowiązany do osobistego powiadamiania konkretnych laureatów o zwycięstwie.
 29. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za błędne wskazanie przez Laureata adresu do korespondencji. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za niemożność przekazania nagrody Laureatowi z przyczyn zależnych od uczestnika, a zwłaszcza podania błędnego adresu przez poszczególnych Laureatów.
 30. Złamanie któregokolwiek z punktów regulaminu dyskwalifikuje nadesłaną pracę.
0 komentarzy:

Dodaj komentarz

Chcesz się przyłączyć do dyskusji?
Feel free to contribute!

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany. Pola, których wypełnienie jest wymagane, są oznaczone symbolem *